Brandts løkke

Brandts løkke fotografert mellom 1870 og 1895. - Foto Olaf Væring / Oslo Museum / Creative Commons

Brandts løkke, en løkke som lå på hjørnet av St. Olavs gate og Ullevålsveien. Kammerherre, oberst Jens Brandt (1794–1874) hadde omkring 1840 bygd en herskapelig hovedbygning som han i 1870 solgte til Diakonissehuset. Da diakonissene i 1895 flyttet til Lovisenberg, kjøpte kommunen eiendommen for å innrede lokaler for Kunstindustrimuseet. Stat og kommune inngikk i stedet en avtale om å bygge en felles bygning for museet og Kunst- og Håndverkskolen. Løkkehuset ble revet, og 1904 sto bygningskomplekset, tegnet av Bredo Greve og Ingvar O. Hjorth, ferdig til innflytting.