Briskeby transformatorstasjon

Transformatorstasjonen, nå omgjort til restaurant. Mai, 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Briskeby transformatorstasjon, Løvenskiolds gate 26, transformatorstasjon oppført i 1944, arkitekt Byarkitekten. Transformatorstasjonen ble nedlagt og ombygd til spisestedet Bølgen og Moi i 2000. Lokalene her ble overtatt av restauranten Michaels. Også dagligvarebutikken Kiwi Briskeby.