Cammermeyers Boghandel

Cammermeyers Boghandel, tidligere bokhandel og forlag, etablert i 1867 som Alb. Cammermeyer Forlags- og Sortimentsboghandel av Albert Cammermeyer (1838–93). Etter først å ha holdt til i Karl Johans gate 4, deretter i nr. 33, flyttet bokhandelen i 1888 til Karl Johans gate 41/43, der den senere hadde sine lokale. Dette året trakk Cammermeyer seg ut av sortimentsbokhandelen av helsemessige årsaker og overlot den til sine tre medarbeidere Gustav Gulbrandsen (1847–1900), Sigurd Pedersen (1859–1935) og Eistein Raabe (1858–1938). Fra 1936 var Gustav E. Raabe (1892–1951) sin fars kompanjong, og etter farens død eneinnehaver. Eter hans død ble selskapet omgjort til aksjeselskap.

I 1932 ble boklageret inndelt i en rekke avdelinger for skjønnlitteratur på forskjellige språk, vitenskapelig litteratur, historie, teologi og kunst. Firmaet hadde et stort bibliografisk bibliotetk samt et leseværelse hvor ledende litterære tidsskrifter var lagt ut og ble stilt til kundenes disposisjon. I annen etasje var det egne avdelinger for genealogi, språk, handelsvitenskap samt firmaets kontorer. Boklageret var i alle år i kjelleren under Palassteatret. I 1960-årene hadde firmaet 35 medarbeidere.

I 1965 ble firmaet overtatt av Johan Grundt Tanum, og ble i 1995 en del av Tanum-kjeden, fra 2007 en del av Cappelen Damm.

Forlagsdelen var i 1890 overtatt av Lars Swanström (1868–1939) og ble drevet frem til hans død i 1939. Cammermeyers Boghandel A/S gav senere også ut en del bøker, hovedsakelig om kulturhistoriske emner, biografier, stamtavler og en del lærebøker.