Tanum

Tanum, AS, tidligere bokhandelkjede med hovedbutikk i Karl Johans gate 37–41 (Paleet), hadde 2018 også butikker i Bogstadveien, Østensjøveien (Bryn senter), Jernbanetorget (Byporten), Lilleakerveien (CC Vest), Sørkedalsveien (Colosseum senter), Wergelandsveien (Litteraturhuset), Stenersgata (Oslo City) og Vitaminveien (Storo Storsenter). Hadde også utsalg på Oslo Lufthavn Gardermoen og nettbokhandel. I 2020 ble kjeden nedlagt og butikkene solgt til Norli og Ark. Etter at bokhandelkjeden ble nedlagt, fortsetter tanum.no som nettbokhandel.

Historikk. Bokhandelen i Karl Johans gate ble etablert i 1881 som H. Aschehoug. Denne var grunnlagt i Øvre Slottsgate i 1872 og hadde innlemmet Johan Dahls Bokhandel (grunnlagt 1832). Aschehougs bokhandel ble i 1928 overtatt av Johan Grundt Tanum (1891–1978) og drevet videre som Johan Grundt Tanum Bokhandel. I 1964 overtok Tanum naboen Cammermeyers Boghandel (etablert 1867). I 1931 begynte Tanum også forlagsdrift, og Johan Grundt Tanum Forlag ble i 1976 sammensluttet med Olaf Norlis Forlag (grunnlagt 1890) til Tanum-Norli. Dette ble senere overtatt av Aschehoug, fikk navnet Tano og ble i 2000 sammenslått med deler av Universitetsforlaget.

Etter Johan Grundt Tanum ble Tanum drevet videre av sønn Ingar Tanum (1971-91) og barnebarnet Anne Carine Tanum (1991-2006). Bokhandelkjeden ble i 2006 overtatt av forlaget N.W. Damm som året etter ble sammenslått med J. W. Cappelen til Cappelen Damm AS. Dette eies av danske Egmont og svenske Bonnier.