Centrallokalet

Centrallokalet, Kristiania indremisjons centrallokaler, en eldre gård som lå i Møllergata 43, og som ble innkjøpt av Kristiania Indremisjon 1890 og ominnredet med større og mindre møtelokaler, kontorer osv.

Centrallokalet i Møllergata 43, 1904. Foto: Oscar Hvalbye / Oslo Museum