Christiania Opfostringshus

Christiania Opfostringshus, «Waisenhuset», stiftelse opprettet 1. oktober 1778 av Christian 7 etter initiativ fra håndverkerne i Christiania. Formålet var å være hjem og skole for barn fra 6 år til de ble konfirmert «som hverken ved Forældres eller Venners hielp kan vente Understøtelse ...». Antallet gutter og piker skulle være likt. Det første året ble det tatt opp 25 av hvert kjønn. Denne bestemmelsen ble fulgt i over 50 år, men siden var det helt til 1970-årene bare gutter som fikk plass i institusjonen.

I årene 1800–76 var guttene forpliktet til å synge ved begravelser. Stiftelsen drev fra begynnelsen av 1800-tallet boktrykkeri, og utgav 1816–83 Christiania Intelligensseddeler, 1863–85 Norsk Rigstidende.

1779–1918 holdt stiftelsen til i Kongens gate 1, som Christian 7 hadde gitt til formålet. 1918 flyttet virksomheten til den ombygde Store Ullevål gård med tilbygg. Kong Haakon 7 var til stede ved 150-årsjubileet i 1928. Fra 1978 er dette en spesialskole på ungdomstrinnet under navnet Vestre Aker skole.