Vestre Aker skole

Vestre Aker skole, Ullevålsalleen 37, alternativ ungdomsskole (8–10). Bygningen ble oppført 1870 etter en brann; ombygd 1916, ark. Harald Aars. Utgangspunktet var Christiania Opfostringshus (Waisenhuset) som 1778–1915 hadde tilholdssted i Kongens gate 1. Barneinstitusjonen, som omfattet skole og internat, etablerte seg på Store Ullevål i 1917, etter at gården var ombygd og innredet til videre drift.

I 1978 opphørte institusjonen å eksistere, men samme år ble det opprettet en spesialskole med det nåværende navnet i de samme bygningene. Målgruppen er elever med sosiale og/eller emosjonelle vansker fra grunnskolene i byen. Opplæringen omfatter både praktisk arbeid og teoriundervisning. Skolen har også et internat med plass til opp til 12 beboere. I tillegg driver skolen utadrettet virksomhet overfor andre osloskoler. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 30 elever.