Døderleins løkke

Døderleins løkke, en løkke som lå der Henrik Ibsens gate 60 ligger i dag. Den var en parsell av løkken Solli, i 1825 kjøpt og bebygd av stadsfysikus Jens G. Døderlein. Revet i 1916 for å gi plass til Handelsbygningen.