Handelsbygningen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Handelsbygningen, Juni 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Handelsbygningen, Henrik Ibsens gate 60, bydel Frogner, tidligere adresse Drammensveien 20–24, monumental bygning som fyller hele kvartalets nordside mellom Cort Adelers gate og Parkveien. Bygningen ble oppført 1917–18 (ark. Niels Winge Gimnes) på Døderleins løkke, en parsell av løkken Solli. Bygningen er på seks etasjer med loft og kjeller. På gateplan er det forretninger og serveringssteder, for øvrig kontorer.

Under krigen hadde Festungspionierstab (det tyske Ingeniørvåpenet) sitt hovedkvarter her frem til 1943, da det ble flyttet til Østensjø skole. Også Hirdens flykorps hadde kontorer og byggelokale her. I oppgang c hadde Kommandeur der Armee Nachschubtruppen (forsyningstjenesten) sitt kontor. Bygningen som var blitt påført store bygningsmessige skader i forbindelse med tyskernes ominnredninger, måtte gjennom et stort rehabiliteringsarbeid etter frigjøringen for å få den satt i stand igjen.

I 2010 ble det avslørt at det på loftet i sjette etasje mot Parkveien, og med utsikt til USAs ambassade, var etablert et hemmelig overvåkningskontor. Gruppen Surveillance Detection, med tilknytning til den amerikanske ambassaden, ble opprettet 2000 og skulle ha drevet overvåking av norske statsborgere. Personene som gjennomførte overvåkingen ble også beskyldt for å ha tilknytning til Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste.

Blant virksomheter som har holdt til i bygningen, er Statens kunstakademi, som holdt til på loftet fra 1919 til 1930, og Svaes danseskole, som holdt til i bygningen i en årrekke. Manufakturforretningen Brødrene Bruu lå i mange år på hjørnet av Parkveien, der det senere har vært flere bevertningssteder. På hjørnet mot Cort Adelers gate var det bilforretning for Sørensen & Balchen. Papirhuset A/S lå her helt fra 1924 til det ble nedlagt 2012. Kinoen Westend Teater lå her 1920–1928. Bokhandelen Thoralf Webjørnsen Bokhandel ble etablert her i 1930 av Thoralf Webjørnsen (1893–1990). Hans kone Gro (1902–99) fikk prokura i 1949. Blant andre tradisjonsrike bedriftene i gården er gullsmed H. A. Neerbye AS, som ble etablert her 1965. Her lå også utestedet Barbeint 1983–2010. For øvrig har det vært stor utskifting av kafeer og spisesteder.