Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv, Christian Krohgs gate 16, uavhengig dagsavis i Oslo, grunnlagt 1890. Avisen bringer særlig stoff om næringsliv og økonomi, for øvrig også allment nyhetsstoff. Avisens opplagstall i 2015 var 56 969 for papiravisen og 18 854 for salg av digitale abonnementer og utgaver. Nettutgaven dn.no ble lansert 2000. Fredagsmagasinet D2 er utgitt siden 2007.

Historikk. Avisen ble grunnlagt av Magnus Andersen i 1890 med tittelen Norges Sjøfartstidende. I 1912 ble avisen sammensluttet med Kysten, og avisens virkefelt ble utvidet til også å omfatte forretningsstanden. Tittelen var 1912–87 Norges Handels- og Sjøfartstidende. I 1987 skiftet avisen navn til Dagens Næringsliv og ble samtidig modernisert i stoffutvalg og journalistikk. Omleggingen ble fulgt av en betydelig opplagsøkning. Fra 1989 er avisen kommet ut på rosa papir.

Avisen holdt fra 1985 til på Aker brygge. I 1992 flyttet redaksjonen til Grev Wedels plass 9 før den flyttet til forretningsgården Akerselva Atrium i 2009.

Redaktører

1890–94 Magnus Andersen
1894–1906 Charles la Cour 
1906–10 Mons Monsen Mjelde 
1910–11 Paulus Ludvigsen 
1911–13 Torjer Meling 
1914–43 Knut Domaas 
1943–61 Eivind Thon
1961–78 Terje Baalsrud
1977–80 Helge Seip
1980–82 Arne Hartmark
1982–84 Jan Erik Knarbakk
1982–86 Eric Cameron
1985–99 Kåre Valebrokk
2000– Amund Djuve