Damløkken

Damløkken, løkke på Bymarken, lå der Regjeringskvartalet (høyblokken) ligger i dag. Kjøpmann Peter Cudrio eide Damløkken midt på 1700-tallet, fra hans enke gikk den til svigersønnen, justisråd Poul Bukier. I 1807 ble Militærhospitalet oppført på Damløkken, og i 1822 kjøpte staten resten av løkken, hvor også Fødselsstiftelsen og Rikshospitalet ble oppført.