De Forenede Ullvarefabrikker Avdeling Frysja

Vøyenfallene med Hjula Væverier til venstre, Glads mølle til høyre og D.F.U.s Avdeling Frysja i midten. Foto fra 1930-årene / Ukjent fotograf / Oslo Museum / Creative Commons 3.0 lisens.

De Forenede Ullvarefabrikker Avdeling Frysja, Maridalsveien 87, opprinnelig Hjula Kædefabrik, grunnlagt i 1863 for tilvirking av ulltøyer ved Hjula Væverier. I 1873 ble Øvre Vøien Mølle kjøpt og ominnredet til ulltøysfabrikk. I 1916 ble fabrikken skilt ut og fusjonert inn i det nyetablerte De Forenede Uldvarefabriker under navnet Avdeling Frysja.

De Forenede Ullvarefabrikker A/S, forkortet D.F.U., var en sammenslutning av flere ullvarefabrikker rundt om i landet, etablert i 1916. De sammensluttede fabrikkene var: Aalgaards Uldvarefabrikker i Gjesdal med to filialfabrikker – Tricotagefabriken Figgjo og Uldvarefabriken Aasen, videre firmaene Fredfoss Uldvarefabrik på Vestfossen, Grorud Tekstilfabrik i det daværende Østre Aker og Klædefabrikken ved Hjula, ofte kalt «Frysja Uldvarefabrik». D.F.U.s hovedkontor var i Grensen 16.

I 1955, to år før nedleggelsen av Hjula Væverier, ble D.F.U.s avdeling i Oslo nedlagt og produksjonen overført til Gjesdal. Den store, gamle fabrikkbygningen ble deretter utleid til flere virksomheter, bl.a. Halléns skofabrikk som fikk lokaler i loftsetasjen. 8. august 1960 oppstod en eksplosiv brann i skofabrikken; den spredte seg med voldsom hastighet, og hele bygningen ble totalskadet. Alle de ansatte kom seg ut i sikkerhet. Brannen ble karakterisert som en av de verste industribrannene på mange år. Den brannherjede bygningen ble for størstedelen revet året etter. I slutten av 1970-årene ble det oppført en ny bygning i oppsluttende stil på til den tidligere fabrikkens fundamenter og forstøtningsmur mot Akerselva. Byggherre var Bertel O. Steen, arkitekt Odd Sigvart Pran.

De Forenede Ullvarefabrikker ble nedlagt i 1994.