Den Frie Evangeliske Forsamling

Den Frie Evangeliske Forsamling, (DFEF), Møllergata 40, en av de eldste frimenigheter i Norge som har drevet sin virksomhet sammenhengende siden 1887. Bygården fra 1890 inneholder ett stort og flere mindre forsamlingslokaler, kontorer og leiligheter. I 1976 kjøpte menigheten hele gården, men solgte den til Oslo Kristne Senter 2019 samtidig som de har fortsatt sin virksomhet her parallelt med at Citykirken - Oslo Kristne Senter har sin virksomhet i bygget.