Oslo Kristne Senter

Oslo Kristne Senter, norsk frikirkelig menighet stiftet på Grorud 1985 av Åge M. Åleskjær etter inspirasjon av den amerikanske forkynneren K. Hagin, tilhører den norske trosbevegelsen med røtter i pinsebevegelsen. Menigheten har hovedkontor i Skedsmo og har over 2500 aktive medlemmer.

Oslo Kristne Senter har mye til felles med pinsebevegelsen, men legger større vekt på den troende kristnes autoritet over onde makter, sykdom og fattigdom. Menigheten har 7 lokalmenigheter i Norge og en i Mexico, en grunnskole (på Kjeller) og en bibelskole. 2 av menighetene holder til i Oslo: Groruddalskirken og Citykirken, mens bibelskolen drives fra Jesus Church. Bibelskolen, "Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt" (TBBMI) ble grunnlagt 1968 av Aril Edvardsen, men flyttet til Oslo 2009 og drives nå av Oslo Kristne Senter. Menigheten driver aktiv gateevangelisering i Oslo.