Jesus Church

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Jesus Church, norsk pinsemenighet i Oslo grunnlagt i 2000 av Anne og Stephan Christiansen. Menigheten har et stort internasjonalt miljø, der de fleste er barnefamilier, unge voksne og studenter. Siden 2013 leier menigheten Markus kirke på St. Hanshaugen i Ullevålsveien/Schwensens gate 9 c. Dette er nå moderkirken for menigheten som driver virksomhet flere steder i Osloregionen. Menigheten åpnet 2023 Hans Nielsen Hauge grunnskole i Skådalen.

Jesus Church er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge.