Skådalen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Skådalen, dalsøkk mellom Voksenkollen og Vettakollen mot Store Tryvann. Navnet er ikke sikkert forklart, det kan komme av norrønt skoð, skade, brukt om Skådalsbekkens flomskader, eller eventuelt Skoddedalen.

Fra Midtstuen gikk tidligere en tømmervei opp Skådalen. Den øverste strandlinje ved istidens slutt, den marine grense, ligger i 221 m høyde ovenfor Skådalen stasjon. Her er det funnet bl.a. blåskjell i sand. Skådalsløypa følger dalen og er særlig populær som avslutning på skiturer.

Skådalen stasjon på Holmenkollbanen ble innviet 1898 og ligger 206,9 moh, har også gitt navn til strøket rundt stasjonen.

Skådalsbekken kommer fra området rundt Frønsvollsmyrene (ca. 450 moh) og renner gjennom Skådalen; den utgjør øvre del av Hoffselva. Vest for bebyggelsen i Vettaliveien ligger Mindedammen.

I Skådalen lå tidligere den kjente/beryktede hoppbakken Skådalsbakken. Her ligger også Skådalen kompetansesenter med skole for døvblinde, tidligere også for hørselshemmede.