Vettaliveien

Vettaliveien, Vettakollen, bydel Vestre Aker og Marka, villavei fra Skådalsveien nordover forbi Huldreveien og nordover i Vettakollens vestskråning. Den øverste delen med meget spredt bebyggelse. Navn 1917 etter det øverste huset i veien, kalt Vettali. I Skådalen vest for bebyggelsen ligger Mindedammen.

Bygninger m.m.:

6. Humlen Montessoribarnehage. Her har Holmenkollen-Ris speidergruppe møtelokale.

10 (tidligere 6). Stor trevilla oppført 1920, rett vest for Vettakollen Turisthotell (nå Montessoriskolen). Huset som var eid av hjemmefrontmannen direktør Johan Heltung (1892–1968), var beslaglagt av tyskerne fra 15. mai 1943 og frem til frigjøringen.

15. Her bodde skihopperen Reidar Andersen (1911–91) fra 1954. Andersen vant Holmenkollrennet tre år på rad (1936–38) og holdt bakkerekorden i Holmenkollen 1930–38 (52 m).

24. Helge Ingstads (1899–2001) og Anne Stine Ingstads (1918–1997) hjem i mange år. Huset som ble bygd etter krigen, ble bygd av tømmeret fra Josef Terbovens sommerhus på Høvik, senere påbygd en etasje, denne oppført i reisverk.

32. Vettali, opprinnelig en tømmerhytte eid av kriminaldommer Hjalmar Smith (1851–1928), oppført 1900, solgt i 1912 og ombygd til bolighus like etter krigen.