Mindedammen

Mindedammen, August 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Mindedammen, liten kunstig dam i Skådalen, 230 moh. Dammen ble anlagt for å sikre vannforsyningen til institusjonene i området og ble oppkalt etter skolen (senere sykehuset) Sophies Minde, som lå her i årene fra 1902 til 1920-årene, og der senere Skådalen skole for hørselshemmede holdt til. Mindedammen fikk vann fra nedslagsfeltet under Fuglemyra og var i bruk til skolen fikk kommunalt vann i slutten av 1920-årene. Senere har dammen vært et populært badevann.

Under et regnskyll i 1957 brast demningen, og vannet gjorde store skader nedover Skådalen, bl.a. ble Holmenkollbanen stengt. Dammen ble senere reparert. Den ble restaurert på 2000-tallet.