Skådalen skole for hørselshemmede

Skådalen skole for hørselshemmede, tidligere grunnskole for hørselshemmede elever i Skådalsveien 33. Skolen hadde de siste årene ca. 30 heltidselever og ca. 20 deltidselever som var på skolen ca. 4 uker i året. Elevene kom fra Oslo og fire andre fylker på Østlandet. Internat. Den ble nedlagt 2013 og ble lagt under Statped. Elevene ble overført til ordinære skoler i hjemkommunene.

Historikk. Kristiania Døvstumm-Anstalt ble stiftet 1848 i Karl Johans gate (der Grand Hotel ligger nå). Den holdt 1858–91 til i SchafteløkkenFrogner, 1891–1903 i Vibes gate (senere Dronning Astrids gate). I 1903 flyttet skolen til Lindern og ble overtatt av staten. Skolen har endret navn flere ganger; 1892–99 Balchens skole for døve, 1899–1925 Kristiania offentlige skole for døve. I 1935 flyttet skolen til eiendommen Sophies Minde i Skådalen og endret navn til Skådalen offentlige skole for døve. I 1976, da det nye anlegget sto ferdig, ble navnet endret til Skådalen skole.