Skådalen kompetansesenter

Skådalen kompetansesenter, tidligere et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter innenfor fagområdene hørselshemming og døvblindhet og skole. Skådalen kompetansesenter holdt til i Skådalsveien 33 fra 1935 til 2009. To bygninger oppført 1935. Nytt skoleanlegg som består av 15 mindre bygninger i teglstein og ubehandlet betong, ble oppført 1975–76 (ark. Sverre Fehn). Det var Skandinavias første skoleanlegg kun rettet mot døve elever. Gymnastikkbygg med tilbygg fra 1979 (ark. S. Fehn). De 10 bygningene tegnet av Sverre Fehn er fredet. I svømmehallen Inger Sitters marmorskulptur Looking Piece (1981).

I 2009 ble virksomheten delt opp. Utadrettet tjeneste og administrasjonen ble flyttet til Majorstuen med lokaler i Fridtjof Nansens vei 14. Virksomheten heter nå Statped Sørøst Skådalen kompetansesenter med kontorer på Storo (Vitaminveien 1). Skolen for hørselshemmede ble nedlagt 2013, mens Skådalen skole for døvblindfødte fortsatt ligger på eiendommen i Skådalen.