Skådalen skole for døvblindfødte

Skådalen skole for døvblindfødte, Skådalsveien 33, er en førskole, grunnskole og videregående skole for døvblindfødte elever, startet opp 1980. Skolen har utviklet en bred kompetanse innen kommunikasjons- og språkutvikling hos barn med alvorlig grad av sammensatt sansefunksjonssvikt. Den har landsdekkende ansvar og er underlagt Statped. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 10 elever.