Skådalen skole for døvblindfødte

Skådalen skole for døvblindfødte, Skådalsveien 33, var en førskole, grunnskole og videregående skole for døvblindfødte elever fra 1980 til 2020. Skolen utviklet en bred kompetanse innen kommunikasjons- og språkutvikling hos barn med alvorlig grad av sammensatt sansefunksjonssvikt. Den hadde landsdekkende ansvar og var underlagt Statped. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 10 elever. I 2020 flyttet skolen til Oppsal og byttet navn til Diamanten skole for døvblindfødte.