Diamanten skole

Diamanten skole for elever med døvblindhet, Vetlandsveien 79, er en kombinert grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet. Skolen drives av Statped. og hadde oppstart høsten 2020. Skolen har ti elevplasser og tar imot elever fra Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Innlandet. Diamanten skole tilbyr også korttidsopphold til elever som har skoletilbud i egen kommune.

Navnet Diamanten kommer fra modellen Diamanten som fokuserer spesielt på de relasjonelle forutsetninger for at personer med medfødt døvblindhet kan utvikle kommunikativ handlekraft.

Skolen har kunstneriske utsmykninger av Liv Bugge som fremhever det taktile og sensoriske gjennom relieffer av reelle landskap.

Skolen holdt til på Skådalen fra 1980 til 2020 under navnet Skådalen skole for døvblindfødte.