Den nyapostoliske kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Den nyapostoliske kirke, Hagelundveien 2, holder til i et tidligere forretningslokale fra slutten av 1950-årene der det var kolonialforretning. Menigheten har senter i Sveits og sprang ut av Den katolsk-apostoliske kirke etter en splittelse i 1863. Den nyapostoliske kirke ble først etablert i Norge i 1970-årene etter at virksomheten i Den katolsk-apostoliske kirke synes å ha opphørt her i landet, og regnes som en fortsettelse av denne. Den katolsk-apostoliske kirke som oppsto i 1860-årene, ble etablert i Christiania fra 1877 og som fra 1891 holdt til i Thor Olsens gate, i det som nå er den Gresk-ortodokse kirken.