Det Dramatiske Selskab

(Omdirigert fra Dramatiske Selskab i Christiania)

Det Dramatiske Selskab i Christiania var en teaterforening for amatører 1780–1838, som stod for det meste av teateraktivitetene i Oslo før det første regulære offentlige teater kom i 1827.

Historikk

Foreningen ble stiftet i 1780 av blant andre Bernt Anker, James Collett og Envold de Falsen. Collett lot inrede en enkel teaterscene i plantehuset («Gevæxthuset») på sin eiendom Grændsehaven, som lå der Centralteatret nå ligger i Akersgata 38. Hovedtyngden av amatørenes repertoar var fransk, men man spilte også stykker av Ludvig Holberg og av selskapets egne medlemmer, blant annet av Envold Falsen og Bernt Anker. «Røverne» av Friedrich Schilller vakte stor jubel i 1799. De første operaforestillinger på norsk jord foregikk her, da den italienske impresarioen Steffano Pucci i 1794 kom fra København med sin trupp og ga fire komiske operaer.

En ny og bedre teaterbygning ble reist på stedet i 1802 etter tegninger av arkitekt Jørgen Henrik Rawert. Bygningen kom til å gå under navnet Dramatiken og ble flittig brukt av Det Dramatiske Selskab i de neste årtiene. Repertoaret ble mer vendt mot det tyskspråklige, med skuespill av Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Schiller, August Wilhelm Iffland og August von Kotzebue. Syngespill ble gitt i samarbeid med Det Musikalske Lyceum, blant annet «Bortførelsen fra seraiet» av Wolfgang Amadeus Mozart med premiere i 1815. Repertoaret vitner om at amatørforestillingene kunne være på et høyt nivå. Kong Karl 3 Johan overvar noen av forestillingene under sine besøk i Oslo.

Etter at Oslo fikk sitt regulære offentlige teater med Strömbergs Teater i 1827, fortsatte amatørselskapet sin virksomhet. Teatret som Strömberg hade bygget brant ned i 1835. Dramatiken gjorde da tjeneste som byens offentlige teater 1835–1837 før Christiania Theater på Bankplassen stod ferdig. I 1838 opphørte amatørselskapets teateraktiviteter.