Grændsehaven

Grændsehaven, byløkke i Oslo, ved Akersgata, kjøpt av James Collett i 1704 til gartneri. «Gevæxthuset», som ble brukt til arbeidet med plantene, ble av sønnesønnen James Collett den yngre i 1780 innredet til teaterscene og konsertsal for amatørforeningen Det dramatiske Selskab.

I 1802 innviet man et nytt teater på eiendommen som fikk navnet Dramatiken. Her fikk amatørene atskillig bedre forhold. Christiania Offentlige Theater holdt til her i de to sesongene 1835–1837 i påvente av at Christiania TheaterBankplassen skulle bli ferdig. Bygningen ble, med unntak av Dansesalen, revet i 1890. Her kom Alhambra og fra 1897 Centralteatret.