Dronning Ingrids hage

Dronning Ingrids hage, Hovinveien 6, et sykehjem for 130 demenspasienter på Lille Tøyen, ferdigstilles i 2023. Det er utformet som en landsby med boliger anlagt som lavblokker med leiligheter rundt en indre gård. I dette atriet finnes det to torg, her kan beboerne bruke en butikk, en kafé og en kultursal. Demenslandsbyen blir liggende bak det gamle Lille Tøyen gamlehjem, som fremdeles (2022) står tomt og der det nye sykehjemmet fra 1988 stod. Arkitekter Arkitema Architects.