Einar Høigårds vei

Einar Høigårds vei, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Maridalsveien til Bakkehaugen, oppkalt 1987 etter lektor Einar Musæus Høigård (1907–43), som var lektor ved Oslo katedralskole og fremtredende medlem av motstandsbevegelsen. Fra 1942 stod han i spissen for den illegale ledelsen av alle lærerorganisasjonene. Han ble arrestert under flukt til Sverige, og under forhør 25. november 1943 tok han sitt eget liv for ikke å røpe andre.

Veien er den gamle gårdsveien til Bakkehaugen gård, som har nr. 25 til veien, nå Bakkehaugen barnehage og Bakkehaugen ungdomshjem.