Ekeberg idrettspark

Ekeberg idrettspark, Ekebergsletta, et av Oslos største idrettsanlegg som også er del av Oslos største parkområde som omfatter Brannfjell, Ballsletta og Ekebergskogen for friluftsliv og rekreasjon.

Ekeberg idrettspark har i alt 22 spillflater. Den består av én fotballbane med internasjonale mål og kunstgress, ni tilsvarende fotballbaner med naturgress, åtte mindre baner med naturgress, to cricketbaner, én rugbybane og én sandfotballbane. Når forholdene tillater det, blir det lagt skøyteis (naturis) på deler av baneanlegget.

Ekeberg idrettspark er hovedarena for Norway Cup. Her ligger også Ekeberghallen og KFUM-hallen.