Ekeberg skole

Ekeberg skole, Stamhusveien 79, barneskole (1–7), tatt i bruk høsten 1954; hele skoleanlegget ferdig 1956 (ark. Kristen Bernhoff Eriksen). Den ble oppført som paviljongskole på området som tidligere var en del av Ekeberg gård. Skolen ble utbygd til fire paralleller med nybygg i 2014, og ny Ekeberg Skoles Flerbrukshall innviet 2015. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 746 elever. Ekeberg Skoles Musikkorps ble stiftet 19.mars 1957.

Statue av signekona Anne Brannfjell ved inngangen til hallen utført av Kirsten Kokkin 2015.