Stamhusveien

Stamhusveien 16A til venstre og 18A. Grefsenåsen i bakgrunnen. - Foto: Helge Høifødt

Stamhusveien, Ekeberg, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien til Vårveien. Navn 1926 etter Ekeberg gård, som var et av landets få stamhus. Et stamhus var en fast eiendom med tilbehør (derunder kapital) som gikk i arv etter bestemte regler. Stamhuset Ekeberg ble oppløst 2005 som det nest siste i Norge. Siden 1932 hadde ikke stamhuset fast eiendom. Bebyggelsen hører til Ekeberg hageby.

Bygninger m.m.:

79. Ekeberg skole.

79b. Ekeberghuset, grendehus for Simensbråten.