Ekeberg hageby

Ekeberg hageby, boligområde nord for Ekebergsletta, utbygd med 188 småhus fra 1924 for Kristiania Bytjenestemænds Byggeselskab. Selskapets medlemmer var for en stor del politimenn, brannmenn, tjenestemenn i havnevesenet, loser, dykkere og andre yrker i kommunen. En rekke nye hus og om- og tilbygninger har gjort at områdets tidligere enhetlige preg er svekket, men f.eks. langs Stamhusveien ligger en tidstypisk husrekke. Andre veier i området er Røhrts vei, Aspestien, Eikeveien, Brannfjellveien og Ballplassveien. Ekeberg hageby vel ble stiftet i 1926.

Bussforbindelse fra Tåsen via sentrum til endestasjon ved Simensbråten.