Ekely

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Vinteratelieret. Foto: Helge Høifødt

Ekely, Jarlsborgveien 14, eiendom (ca. 46 daa) ved Skøyen, omkring år 1900 eid av amtsgartner A. M. Pettersen, som takserte bygningene 1898 (de eksisterte ikke i midten av 1880-årene). Eiendommen var utskilt fra Huseby gård. Edvard Munch kjøpte eiendommen i 1916 og bodde der til sin død 1944. Han reiste 1923 et stort vinteratelier ved siden av hovedbygningen (ark. Henrik Bull). Flere av Munchs senere malerier har motiver fra Ekely.

Kommunen kjøpte Ekely 1945. Munchs våningshus ble revet 1960. Alle bygningene fra Munchs tid ble revet, bortsett fra vinteratelieret. Det ble lenge benyttet som restaureringsverksted og lager for den store kunstproduksjon han hadde testamentert kommunen; samlingen ble senere overflyttet til Munch-museetTøyen. Vinteratelieret er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Ekely borettslag. På eiendommen ble det oppført 44 rekkehusleiligheter av OBOS med atelierer for malere, tegnere og billedhuggere, innflytting 1951–53 (ark. Jens Selmer; Treprisen 1969), adresser til Jarlsborgveien (nr.12 og 16–56), Gråbrødreveien (nr. 7–13 og 10–12) og St. Georgs vei (nr. 7–13 og 14–20).