Elisenberg stasjon

Elisenberg stasjon, en planlagt holdeplass i Oslotunnelen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Holdeplassen ble utsprengt, men aldri gjort ferdig.