Enerhaugkleiva

Enerhaugkleiva, Grønland, bydel Gamle Oslo, blindgate fra Grønlandsleiret mot Åkebergveien. Før rivingen av Enerhaugen gikk kleiva frem til Enerhaugplassen ved krysset Enerhauggata/Smedgata.