Engebrets Café

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Engebrets Café, Bankplassen 1, muligens Oslos eldste eksisterende restaurant, etablert 1857 av restauratør Engebret Christophersen i Rådhusgaten 11, fra 1863 i lokalene på Bankplassen. I mange år vanket her daglig en rekke av byens kunstnere, i første rekke scenekunstnerne fra Christiania Theater, som til 1899 lå ved Bankplassen. Restauranten har i løpet av snart 150 år ikke gjennomgått noen vesentlige forandringer. Restauranten brant i november 1921, men ble gjenreist i gammel skikkelse og gjenåpnet juli 1922. Fra 1983 var restauranten midlertidig stengt som følge av byggearbeidene for Norges Banks nye hovedkontor, men gjenåpnet 1986 etter en omfattende restaurering. Etter at restaurant Blom ble nedlagt i 2005, er de gamle kunstnervåpenskjoldene som hang der, blitt hengt opp på veggene i Engebret.

Bygningen er en bygård fra omkring 1760. Fløyen mot Kirkegata ble oppført 1814, påbygd til to etasjer i 1850-årene, den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.