Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering, Markveien 57, enhet innenfor Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, tidligere en del av Flyktninge- og innvandreretaten. Enheten er tilknyttet bydel Grünerløkka, men driver byomfattende mangfolds- og integreringsarbeid og skal være et kunnskapsmiljø for dialog og likeverd.

Den er kommunens operative enhet for særlige innsatser på inkluderingsfeltet. Enhetens oppgaver er bl.a. å følge opp og styrke OXLO-arbeidet, legge til rette for en aktiv brukerdialog og gi informasjon, råd og veiledning til organisasjoner, nettverk og ressursmiljøer i minoritetsbefolkningen. Enheten fordeler tilskudd til mangfolds- og integreringstiltak og bidrar til styrking og videreutvikling av interkulturelle og interreligiøse nettverk og arenaer.