OXLO

OXLO, «Oslo Extra Large», kampanje igangsatt i 2001 som kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid for mangfold og mot rasisme, fordommer og diskriminering. OXLO retter seg mot kommunens virksomheter og ansatte og barn og unge i skoler, barnehager, aktivitetsskoler og fritidsklubber. OXLO inkluderer også arbeid mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering.

Kampanjen arrangerer hver høst «OXLO-uka» hvor målet er å øke bevisstheten rundt temaer som mangfold og inkludering blant kommunens ansatte og befolkningen, og å oppfordre til lokale aktiviteter som kan bidra til dette. OXLO-arbeidet samordnes av Enhet for mangfold og integrering.