Erling Skjalgssons gate

Erling Skjalgssons gate, Frogner, bydel Frogner, fra Hjørungavåggata til Solheimsgata, videre som gangvei til Frognerveien. Oppkalt 1896 etter lendmannen Erling Skjalgsson (ca. 975–1028). Anlagt og for en stor del bebygd i siste halvdel av 1890-årene med et titalls 4–5 etasjes leiegårder. Fra 1933 ble det oppført funkis-leiegårder i fem og seks etasjer (nr. 16, 22 og 34).

Bygninger m.m.:

2. Murvilla oppført 1918 for fru Gudrun Wang (1891–1974), gjenoppbygd etter brann 1920 (ark. Arnstein Arneberg).

4, 6. To villaer oppført 1927 av og for arkitekt Theodor Biørnstad (1869–1953), (nr. 6 har også adresse til Elisenbergveien 1b).

19. Hjørnegård på hjørnet av Bygdøy allé (ark. E. Carlén). Her ligger bygningsvernbutikken Molo. Nord-Makedonias ambassade.

25. Frogner Menighets Hjem (Frognerhjemmet) (1959, ark. Knut Knutsen).

26. Leiegård fra tiden rundt den første verdenskrig. I en fireroms leilighet i tredje etasje på hjørnet av Eckersbergs gate bodde Vidkun og Maria Quisling før de i månedsskiftet oktober/november 1941 flyttet til Villa Grande på Bygdøy, som Quisling døpte om til Gimle . I etterkrigstiden bodde Maria Quisling i leiligheten her til hun døde 1980.