Etterstadkroken

Etterstadkroken, Etterstad, bydel Gamle Oslo, fra Etterstadsletta østover mot Brynseng, der veien fortsetter som Brynsengfaret. Navnet vedtatt 1968.

Bygninger m.m.:

5–7. 8 boligblokker oppført 2001–02 med til sammen 360 leiligheter, organisert i fem sameier og tre borettslag. Utbygger var Pecunia AS (ark. Arcasa Arkitekter).

9. Her lå tidligere en karakteristisk fabrikkbygning med bølgeformet tak, oppført 1954 for Norsk Elektrisk Kabelfabrik A/S (ark. Guttorm Bruskeland; Sundts premie 1953–55). Fra 1989 ble fabrikken en del av ABB og senere nedlagt. De siste årene før bygningen ble revet i 2006, holdt flere småbedrifter til i den. I 2017 åpnet Brynseng skole her med adresse Brynsengfaret 8–10.