Fagerborg menighetshus

Fagerborg menighetshus sett mot den nordlige fløyen der menighetssalen er. Foto 2021; Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Fagerborg menighetshus, Rosenborggata 3, byggestart 1893 som leiegård med seks 6-værelsers leiligheter. Senere brukt som pensjonat (Korens pensjonat) til Fagerborg menighet gjennom stiftelsen som eier eiendommen omgjorde deler av nordre fløy til menighetssal og menighetskontorer etter salget i 1976 av Det gamle Fagerborg menighetshus i Sporveisgata 37. Fagerborg menighetshus er organisert som en selvstendig stiftelse, Stiftelsen P Galteruds legat.

Historikk

Byggmester Peder Galterud bygget leiegården med seks leiligheter for "kondisjonerte familier". Da huset var påbegynt i 1883 organiserte Galterud eiendommen som et legat knyttet til Uranienborg menighet. Eiendommen sammen med 30.000 kroner skulle gi inntekt som kunne brukes til verdig trengende i menigheten, men med den bestemmelse at legatet skulle følge det sogn det ville bli liggende i ved eventuell deling av sognet. Dermed ble eiendommen og legatet overført fra Uranienborg til Fagerborg menighet da denne ble opprettet 1898.

Salget av menighetshuset i Sporveisgata 1976 finansierte en helt nødvendig oppussing og delvis ombygging innvendig av leiegården. Stiftelsen/legatet leier ut deler av bygget til virksomhet som ikke kommer i konflikt med menighetens etiske verdier, og menighetssalen til ulike arrangement når den ikke trengs til menighetens eget bruk.