Fahlstrøms Theater

Fahlstrøms Theater, teater i Torggata 9 (Eldorado) som var i virksomhet 1903–1911. For driften stod skuespillerparet Alma og Johan Fahlstrøm, som 1897–1898 hadde startet og drevet Centralteatret og deretter hadde vært tilknyttet Nationaltheatret.

Eldorado ble bygget om i jugendstil etter tegninger av arkitekt Henrik Bull, og ble innviet 22. august 1903 med eventyrkomedien «Det var engang –» av Holger Drachmann. På repertoaret stod blant annet verker av norske dramatikere som Peter Egge og Vilhelm Krag. Fahlstrøms satte også opp operetter og lystspill, og hadde i 1905 Kristiania-premiere på den populære operaen «La Bohème» av Giacomo Puccini (som tidligere var spilt i Bergen). Alma Fahlstrøm var iscenesetter for de fleste oppsetningene, mens Johan Fahlstrøm spilte en rekke hovedroller og tegnet dekorasjoner og kostymer. Blant øvrige skuespillere kan nevnes Agnes Mowinckel, Bertha Ræstad, Ragna Wettergreen, Ingolf Schancke og Hauk Aabel.

I sesongen 1906–1907 drev ekteparet Fahlstrøm i tillegg teatervirksomhet i Tivoli Teater med skuespillere fra Fahlstrøms Theater. Denne «biscenen» ble kalt Folketeatret. Fahlstrøms Theater måtte innstille i 1911 på grunn av publikumssvikt. Lokalet ble gjort om til kino under navnet Verdensspeilet Kino-Teater og fra 1916 Admiral-Palads.