Fallanveien

Fallanveien, Kjelsås, bydel Nordre Aker, fra Rønningveien til Kurveien. Navnet vedtatt 1920, betyr «den fallende vei». Hovedsakelig villabebyggelse. Mellom Fallanveien og Myrerskogveien går Furukollveien.

29–35. To av blokkene i Myrer borettslag, oppført i begynnelsen av 1950-årene.