Fearnleys gate

Fearnleys gate, Majorstuen, bydel Frogner, fra Amaldus Nielsens plass til Majorstuveien. Oppkalt 1879 etter maleren Thomas Fearnley (1802–42). Langs gaten ligger det en rekke boligblokker fra 1930-årene, tre av dem på området som tidligere ble kalt Egerløkken.

Bygninger m.m.:

2a–b (opprinnelig 2b), 4a–c (opprinnelig 4b) og 6 og 8, tre blokker på fra tre til fire etasjer, bygd på vestsiden av veien i årene rundt 1930 (ark. Nils Holter). Blokkene som har bærende konstruksjoner i jernbetong og utmurte fasader i rød tegl, hadde til sammen 57 leiligheter. I daværende 2b var det 25 leiligheter på fra fem- til ettromsleiligheter samt vaktmesterleilighet. I den daværende 4b var det 17 leiligheter, én leilighet på 8 værelser, de øvrig på fra fire- til ettroms. I nr. 6 og 8 var det 15 leiligheter på fra fem- til treroms samt to butikklokaler; i disse var Fearnleygatens Kolonial og Egerløkkens Meieriutsalg.

Her lå til 1931 et hus hvor barnepsykologen Nic Waal bodde 1905–12. På nr. 8 er et av Oslo Byes Vels blå skilt montert til minne om henne.

5. En treetasjes boligblokk med underetasje oppført rundt 1930 (ark. Nils Holter). Blokken som hadde 23 leiligheter på fra tre- til toroms, er oppført i jernbetong med pusset fasade. Den hadde vaktmesterleilighet i underetasjen.

10. En femetasjes boligblokk oppført i annen halvdel av 1930-årene (ark. Thorvald og Henning Astrup). Da den var ny, hadde den 14 leiligheter på fra fem- til toroms. Den er murt med støpte dekker og fasadene var spekket med enkelte partier i puss. Blokken som var meget moderne for sin tid, hadde søppelnedkast og felles maskinvaskeri.