Egerløkken

Egerløkken, tidligere løkkeeiendom og navn på området som lå mellom Neuberggata, Ole Fladagers gate (tidligere Middelthuns gate) Fearnleys gate og Professor Dahls gate på nordsiden av Amaldus Nielsens plass. Den siste resten av Egerløkken med adresse Fearnleys gate 8 tilhørte hovedkasserer John Henry Eger (1839–1912). Området ble rundt 1930 bebygd med 4–6 etasjes boligblokker med røde teglsteinsfasader, nå med adresser Ole Fladagers gate 8, 10 og 12, og Fearnleys gate 2, 4, 6 og 8 (ark. Nils Holter).