Felix kino og konferansesenter

Felix kino og konferansesenter, senter med 24 møtelokaler i Bryggetorget 1 på Aker brygge, bydel Frogner, åpnet opprinnelig som kino i 1989. Fra 2019 brukes to av salene med henholdsvis 209 og 130 sitteplasser igjen til kinodrift.

Felix kino ble innredet her etter tegninger av arkitektfirmaet Niels Torp A/S med åpning 15. juni 1989. Den inngikk i det kommunale selskapet Oslo Kinematografer og bidro til utviklingen av Aker brygge som bydel. I 1996–1997 ble Felix kino drevet med tre kinosaler da teatersalen i samme bygning også kom i bruk som kino. Som en del av nedtrappingen av det kommunale kinomonopolet ble kinosenteret nedlagt med siste forestilling 30. desember 2011.

Felix ble gjenåpnet som privateid kino 12. april 2013 etter en teknisk oppgradering, blant annet til digital drift, men kinodriften ble avsluttet etter kort tid. Den 22. februar 2019 kom en ny gjenåpning av kinodriften.