Fjellhøiveien

Fjellhøiveien, Ammerud, bydel Grorud, blindvei fra Lilloseterveien. Navnet vedtatt 1993. Fra gammelt har gnr. 95, bnr. 34 hatt navnet «Fjellhøi».