Lilloseterveien

Lilloseterveien, AmmerudLillomarka, bydel Grorud, fra Kristian Bogneruds vei til parkeringsplass nord for Alundamveien, videre som turvei til Lilloseter. Navnet vedtatt 1963. Langs veien i Lillomarka ligger et gammelt veimerke (verperøys). Fra Lilloseterveien går Fjellhøiveien som blindveie inn i boligområdet mellom Lilloseterveien og Alundamveien.