Alundamveien

Alundamveien, Ammerud, bydel Grorud, fra Ammerudveien til dammen ved Alnsjøen. Navnet vedtatt 1935. Hovedsakelig småhusbebyggelse. Fra Alundamveien litt vest for Lilloseterveien går blindveien Gjerdesmutten.

34–36. Åtteetasjes høyblokk, en del av Ammerudkollen borettslag, oppført 1967/68, se Ammerud.

35b. Den gamle adressen til den tidligere kafeen Alunvang, en kafé beregnet på turgåere i Lillomarka.