Fjellhaug skoler

Fjellhaug skoler, Fjellhaug utdanningssenter, Sinsenveien 15, Norsk Luthersk Misjonssambands skolesenter. Misjonssambandet kjøpte eiendommen 1912, den hadde navn etter villaen «Fjellhaug», opprinnelig oppført som landsted på en del av gården Østre Sinsens grunn. Her ligger også Norsk Luthersk Misjonssambands hovedkontor.

Den første skolebygningen ble oppført 1913, bibel- og ungdomsskolebygningen ble reist 1920–21, studenthjem 1966, og siste byggetrinn ved skolen stod ferdig 1981. Hovedbygningen fra 1913 ble rehabilitert 1998. Skolen brukes også som sommerhotell.

Senteret består av to skoler:

Bibelskolen Fjellhaug, en privat ettårig skole som gir utdanning i Bibelen med fire ulike linjevalg.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (til 2011 Fjellhaug Misjonshøgskole) gir tilbud både om årsstudier i musikk og bibel samt studier på bachelor- og masternivå innen teologi og misjon. Skolen fikk høyskolestatus i 1996.