Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), en misjonsorganisasjon grunnlagt 1891 i Bergen under navnet Det norske lutherske Kinamissionsforbund, flyttet sitt hovedkontor til Oslo (Kristiania) 1913, og sin skolevirksomhet 1914 etter å ha kjøpt eiendommen Fjellhaug (30 mål) på Sinsen høsten 1912. Fra 1917 til 1997 var hovedkontoret i Bygården Grensen 19, der det også ble drevet avholdskafeen Norrøna, hotell og en bokhandel. Fra 1997 ble hovedkontoret flyttet til Fjellhaug og kafe, hotell og bokhandel avviklet. Eiendommen solgt 2022.

Alt i 1890-årene, mens hovedtyngden av arbeidet var på Vestlandet, ble det stiftet en forening i Oslo (Kristiania). Virksomheten i Oslo økte betydelig etter at hovedkontoret og skolevirksomheten ble etablert i hovedstaden. Møtevirksomheten foregikk i leide lokaler, i Nordre gate 22, i Hausmannsgatens bedehus, og 1929-32 også i Søilesalen (Keysers gt. 1) til eiendommen Tullins gate 4 med egnete egne møtelokaler (Misjonssalen) sto ferdig i 1935.

Kafe Norrøna kjøpte i 1942 ferie-eiendommen "Bakken", Skjellveien 14 på Malmøya, en historisk og verneverdig sommerbolig fra 1876, og ga den senere som gave til Oslo Fellesforening av Misjonssambandet.

Organisasjonens eiendommer er organisert i et eget eiendomsselskap.

Nyere virksomhet i Oslo er NLM Vitalkirken på Tøyen med gudstjenester i Borggata 2 B, NLM Lillokirken i Gårdsveien 6 med samlinger i Grorud samfunnshus, og gjenbruksbutikken Bærekraft NML Gjenbruk Ulven i Ulvenveien 81.

Historikk

Det norske lutherske Kinamissionsforbund, senere Kinamisjonsforbundet, ble stiftet som en lekmannsorganisasjon som sendte misjonærer til Kina, men også la vekt på forkynnervirksomhet i Norge ved forkynnere (emissærer) som holdt møter i bedehus og private hjem. Navnet ble endret til Norsk Luthersk Misjonssamband etter at misjonærene ble tvunget ut av Kina 1949 og misjonsvirksomhet flyttet til andre land og kontinenter.

I 2015 valgte NLM å opprette eget kirkesamfunn for dem i organisasjonen som vil ha en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen.